Success Stories

Mr. Raj Shrestha - Japan

Mr. Dip Narayan Sah - Japan

Mr. Saroj Kumar Syangtan

Miss. Sangita Dangol - Japan

Mr. Raj Kumar Shrestha - Japan

Mr. Saurav Mainlai - Japan

Mr. Kamisidar Tamang - Japan

Mr. Sunil Shrestha - Japan

Miss. Manju Singthani Pun - Japan

https://youtu.be/govqHH66VhY

Miss. Triju Tamu Gurung

Like Us On FB